Bakgrunn for oppgaven

”Dyr du skulle ønske ikke fantes ”

Oppgaven er inspirert av Jo Nesbøs barnebok: ”Dr. Proktor og verdens undergang. Kanskje”. 
Naturhistorisk museum, zoologisk avdeling, har laget en utstilling basert på boken (Oslo, 29.09.10 – 1.03.2011). Sjekk museumskatalogen her.

Nå blir det din oppgave å lage et dyr som er så stygt, så skremmende, så ekkelt, så gyselig at ”du skulle ønske det ikke fantes”.

Rammefaktorer:
Tid: uke 2, 3 og 4
Dyret skal ha en hale.
Den kan gjerne være bevegelig - og hvordan skal dette gjøres? Marionetter? Hånddukke? Annet?

Materialet du må bruke: Metall
Ellers står du fritt i ditt materialvalg, f.eks: papir, cernit, søppel (noe du finner?), tekstiler, plast, garn, tre og så videre

Størrelse: ca. 30 cm. i høyde/ bredde.

Du leverer:
Et enkelt prosesshefte skal inneholde ”fra ide til ferdig produkt”. Ta foto av det ferdig produktet.
Ferdig dyr i 3D

Stikkord (hentet fra boken) til utformingen av dyret:
  • Ikke ekte bavianer
  • Sjufotete peruvianske sugeedderkopper
  • Ekte froskemenn
  • Kvelerslangen i kloakken
  • Månekamelon
  • Nattsopp
  • Varmblodig kastanjegnager
  • Rotteetende mongolsk vannrotte
Mål: Design og arkitektur: Teikne og formidle idear og illustrere tekst

Lykke til! 
Brit Iren og Sigrun