tirsdag 12. april 2011

Rattus Norvegicus Dipotera

Denne sjeldne skapningen lever i kloakkrørene rundt om kring under gatene, men det hender at det våger seg opp til overflaten. Det hender også at det kryper opp i dusjen eller doen, men det er ytterst sjeldent. Skjer dette er det viktig at du går meget forsiktig frem:

- Gå meget stille og forsiktig ut av rommet.
- Lukk døren skikkelig og legg et handkle i glippen mellom døren og dørkarmen.
- Ring til skadedyr kontrollen, og la de ta seg av det.
Hvis du alikevel skulle komme borti halen til skapningen, må du komme deg til legen innen en time. Skapningen han nemlig tilegnet seg den briliante egenskapen å omforme rottegift den selv har spist, til gift som skal drepe byttet dens. Denne giften er ikke veldig farlig for mennesker, men uten behandlig kan det gi varige men. Ellers er dette en fredelig skapning som kun spiser større insekter og fra tid til annen spiser den også andre gnagere.
De seks bena gjør at den kan bevege seg raskt, stille og elegant fremover i de små rørene. For at den i det hele tatt skal få plass i de små rørene, er den ganske liten, og modellen er størrelsen 1:1.
De røde øynene gjør at den kloakkspringende rottekoppen kan se godt i mørket og samtidig skremme vekk større rovdyr.
Lenken på benet er fra en gang da skadedyrkontrollen klarte å fange den, men, smart som den er, klarte den å rømme. Nå lever den et så lykkelig liv som en kloakkspringende rottekopp kan leve.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar